Home
  DataMap
  Limburgse Gemeenten
  Teuten
  GP Online
  Links
  Zoeken
  Gastenboek
  Contacteer ons
ExtraMuros in...
   


Op deze pagina geven we een overzicht van de personen die in Noord-Limburgse gemeenten overleden, maar er niet geboren werden. Vaak kwamen ze uit Limburg zelf, vaak ook van veel verder. Sommigen vestigden zich voor lange tijd in onze streken, anderen verbleven er maar kortstondig. We zouden hen ook inwijkelingen kunnen noemen, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. De gemeente Neerpelt bv. had al lange tijd voor de fusie van Neerpelt en Overpelt tot Pelt een ziekenhuis waar uiteraard ook een groot aantal personen uit de naburige gemeenten overleed.

Personen die geboren werden in één van de dertien gemeenten waarvan we in GeneaPage familiereconstructies opnemen (zie Limburgse Gemeenten),namen we niet op in ExtraMuros. Van hen vindt de bezoeker alle gegevens terug in de betreffende gemeente(n).

Als de ouders van de personen die extra muros geboren werden bekend zijn, nemen we hen hier ook op: dat geeft de bezoeker onmiddellijk een aanduiding naar wie er elders opzoekingen kunnen gedaan worden. Uiteraard vindt de gebruiker over de personen die in ExtraMuros vermeld worden verdere gegevens (huwelijk, kinderen, enz.) in de gezinsreconstructies uit de betreffende gemeente.


ExtraMuros in ...
Laatste update Volgende update
Achel

1 januari 2024

1 januari 2025
Bocholt 1 januari 2024 1 januari 2025
Eksel 1 januari 2024 1 januari 2025
Grote-Brogel

1 januari 2024

1 januari 2025
Hamont

1 januari 2024

1 januari 2025
Hechtel

1 januari 2024

1 januari 2025
Kaulille

1 januari 2024

1 januari 2025
Kleine-Brogel

1 januari 2024

1 januari 2025
Neerpelt

1 januari 2024

1 januari 2025
Overpelt

1 januari 2024

1 januari 2025
Peer

1 januari 2024

1 januari 2025
Sint-Huibrechts-Lille

1 januari 2024

1 januari 2025
Wijchmaal

1 januari 2024

1 januari 2025

ZOEKEN NAAR EEN PERSOON IN ALLE GEMEENTEN OP GENEAPAGE EXTRAMUROS?

__________________________


© 1999-2024 Bob Joosten. De gegevens op deze website zijn nadrukkelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gemeenschappelijke voorouders. Onder geen beding mogen de gegevens van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. Verdere verspreiding via CD-Rom, BBS of Internet is zonder schriftelijke toestemming van de samensteller eveneens verboden.